Loading...

Maksilofacijalna hirurgija Prof. Dr Živorad Nikolić

Implantologija

Implantologija

 

Zahvaljujući savremenim naučnim dostignućima, danas smo u mogućnosti da zbrinjavanju krezubosti i bezubosti pristupimo na drugačiji način. Ugradnjom implantata, naš tim sa 12 godina iskustva rada sa Straumann implantatima može Vam pružiti znatno komfornije protetsko rešenje. Implantat predstavlja zamenu za koren zuba u kosti pa zbog toga ima oblik i veličinu korena zuba. Zahvaljujući ugradnji implantata i njihovog vezivanja sa okolnim koštanim tkivom, moguće je zameniti protetskim nadoknadama jedan zub, grupu zuba, ili pak napraviti oslonac za most ili protezu kao zamenu za sve zube u vilici.

 

Implantati predstavljaju najbolju zamenu za Vaše izgubljene zube, kako po pitanju biokompatibilnosti, tako i po pitanju funkcionalnosti i estetike. Naime, kao posledica praznog prostora na mestu gde je nekada postojao koren zuba javlja se ishemija koštanog tkiva i kao posledica toga njena resorpcija.

 

Gledano na duge staze, nedostatak jednog zuba može ugroziti i stabilnost Vaših okolnih zuba kao posledica sve veće resorpcije kosti. Svojim prisustvom u kosti, implantati prenose na samu kost pritisak koji trpe usled sila žvakanja. Na ovaj način oni održavaju prokrvljenost koštanog tkiva i sprečavaju resorpcija okolne kosti.

 

Za konačnu odluku o ugradnji implantata, neophodne su prethodne rendgen i CT analize, na osnovu kojih specijalista oralne hirurgije procenjuje mogućnost i mesto ugradnje implantata. Naša ordinacija koristi isključivo implantate firme Straumann, svetskog lidera u ovoj oblasti, a nakon ugradnje implantata dobijate „pasoš“ sa svim potrebnim informacijama o samom implantatu koji Vam je ugrađen. Hirurška ugradnja implantata se vrši u jednoj ili dve faze, zavisno od tipa implantata, a sama intervencija je potpuno bezbolna za pacijenta.

 

Primena zubnih implantata je danas postala rutina i nema puno nepoznanica u procesu rutinske ugradnje, ali slučajevi gde nedostaje kosti za sigurnu ugradnju predstavljaju pravi izazov za hirurga. Intervencije se izvode u lokalnoj ili opštoj anesteziji u zavisnosti od obimnosti zahvata. Garancija za uspeh implantacije je obavezna.

 

• Nedostatak jednog zuba
• Totalna bezubnost
• Nadogradnja kosti kod nedostatka kosti