Loading...

Maksilofacijalna hirurgija Prof. Dr Živorad Nikolić

Maksilofacijalna hirurgija

Maksilofacijalna hirurgija

 

Pojam Maksilofacijalna hirurgija je nastao kao kovanica iz latinskih reči Maxilla – Vilica i Facies – Lice i može se pravilnije nazvati hirurgijom lica i vilica. Ova savremena hirurška grana čije polje rada u širem smislu obuhvata regiju glave i vrata, tretira veoma širok spektar bolesti.

 

U okviru maksilofacijalne hirurgije, postoji više različitih disciplina kao što su: traumatologija, ortognatska hirurgija, hirurgija rascepa, estetska hirurgija lica, implantologija, hirurgija pljuvačnih žlezda, onkologija i rekonstruktivna hirurgija, hirurgija zgloba vilice itd.
Prof.dr. Živorad Nikolić tokom svoje 22 godna duge karijere kao specijalista maksilofacijalna ima preko 5000 urađenih hirurških zahvata iz svih oblasti ove hirurgije sa akcentom na najkomplikovanije slučajeve.